İddia Botu [Alience ] kodu
İddia Botu [Alience ] koduİddia Botu [Alience ] koduİddia Botu [Alience ] koduİddia Botu [Alience ] kodu
İddia Botu [Alience ] kodu

;iddaa sorgulama
;release: 0.1
;Author: Alience
on *:text:!iddaa*:#iddaa: {
if $sock(ida) { msg $chan $nick şu anda iişlem yapılıyor biraz sonra tekrar deneyin! | return }
hadd -m iddaa chan $chan
hadd -m iddaa nick $nick
if $regex($2,^\d\d(\.|\\|\/|\-)\d\d(\.|\\|\/|\-)\d\d\d\d) && !$3 {
if $calc(($ctime($date) – $ctime($2)) / 86400) < 30 { hadd -m iddaa type count | hadd -m iddaa date $2 | ida $calc(($ctime($date) – $ctime($2)) / 86400) }
else { msg $chan $nick 30 günden erken olan maçlara bakabilirsiniz! | return }
}
elseif $regex($2,^\d\d(\.|\\|\/|\-)\d\d(\.|\\|\/|\-)\d\d\d\d) {
if $regex($3,^\d\d\d$) {
echo oke
hadd -m iddaa type code
hadd -m iddaa match $3
hadd -m iddaa date $2
ida $calc(($ctime($date) – $ctime($2)) / 86400)
}
elseif $regex($3,^(\d\d|\d)$) {
;sayfa istemi
hadd -m iddaa type page
hadd -m iddaa match $3
hadd -m iddaa date $2
hadd -m iddaa end $calc($3 + 6)
ida $calc(($ctime($date) – $ctime($2)) / 86400)
}
}
elseif !$2 {
hadd -m iddaa type count | hadd -m iddaa date 0 | ida 0
}
elseif $regex($2,^\d\d\d$) {
hadd -m iddaa type code
hadd -m iddaa match $2
hadd -m iddaa date 0
ida 0
}
elseif $regex($2,^(\d\d|\d)$) {
;sayfa istemi
hadd -m iddaa type page
hadd -m iddaa match $2
hadd -m iddaa date 0
hadd -m iddaa end $calc($2 + 6)
ida 0
}
}
alias ida {
sockopen ida www.iddaa.com 80
hadd -m iddaa count 0
if $1 { hadd -m iddaa request $1 }
else { hdel -m iddaa request }
}
on *:sockopen:ida: {
sockwrite -n $sockname GET http://www.iddaa.com/XML/FinishedMat…dex.htm?drawid= $+ $iif($hget(iddaa,request),$v1,0) HTTP/1.1 $crlf
sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) $crlf
sockwrite -n $sockname Accept: */* $crlf
sockwrite -n $sockname Host: www.koeri.boun.edu.tr $crlf
sockwrite -n $sockname Connection: Keep-Alive $+ $crlf $+ $crlf
}
on *:sockread:ida: {
var %gstr, %match = 0
sockread %gstr
if $regex(%gstr, if $regex(%gstr,matchkod=) {
hadd -m iddaa temp $hget(iddaa,temp) KOD: $+ $noqt($regsubex(%gstr,(^.*=),$null))
if $hget(iddaa,type) == code {
if $hget(iddaa,match) == $noqt($regsubex(%gstr,(^.*=),$null)) {
hadd -m iddaa type codeok
}
}
}
if $regex(%gstr,takimlar=) { hadd -m iddaa temp $hget(iddaa,temp) Takımlar: $+ $remove($strip($regsubex(%gstr,(^.*=),$null)),”) }
if $regex(%gstr,lig=) { hadd -m iddaa temp $hget(iddaa,temp) Lig: $+ $noqt($regsubex(%gstr,(^.*=),$null)) }
if $regex(%gstr,scorehalfhome=) { hadd -m iddaa temp $hget(iddaa,temp) İlk Yarı: $+ $noqt($regsubex(%gstr,(^.*=),$null)) $+ – }
if $regex(%gstr,scorehalfaway=) { hadd -m iddaa temp $hget(iddaa,temp) $+ $noqt($regsubex(%gstr,(^.*=),$null)) }
if $regex(%gstr,scorecurrenthome=) { hadd -m iddaa temp $hget(iddaa,temp) Maç Sonucu: $+ $noqt($regsubex(%gstr,(^.*=),$null)) $+ – }
if $regex(%gstr,scorecurrentaway=) { hadd -m iddaa temp $hget(iddaa,temp) $+ $noqt($regsubex(%gstr,(^.*=),$null)) }
if $regex(%gstr,) {
if $hget(iddaa,type) == count {
hinc iddaa count 1
}
else {
if $hget(iddaa,type) == codeok {
msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) $ghta($hget(iddaa,temp))
sockclose $sockname
}
elseif $hget(iddaa,type) == page {
hinc iddaa count 1
if $hget(iddaa,count) >= $hget(iddaa,match) && $hget(iddaa,count) < $hget(iddaa,end) {
msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) $ghta($hget(iddaa,temp))
}
if $hget(iddaa,count) >= $hget(iddaa,end) { sockclose $sockname | msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) – iddaa listeleme SONU }
}
}
hdel -m iddaa temp
}
if $regex(%gstr,) {
sockclose $sockname
if $hget(iddaa,type) == count {
var %date = $hget(iddaa,date)
if %date != 0 {
msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) %date tarihine ait toplam $hget(iddaa,count) maç sonucu mevcut, maç listesini görebilmek için !iddaa %date 1
msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) %date tarihine ait koda göre arama yapmak için !iddaa %date kod yazmalısınız.
}
else {
msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) Bu güne ait toplam $hget(iddaa,count) maç sonucu mevcut, maç listesini görebilmek için !iddaa 1
msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) Bu güne ait koda göre arama yapmak için !iddaa kod yazmalısınız.
}
}
elseif $hget(iddaa,type) == page {
msg $hget(iddaa,chan) $hget(iddaa,nick) – iddaa listeleme SONU
}
}
}
;ghta: get html code to ascii code
;Author: Alience
;Date: 06/10/2009
;release: 0.1
alias ghta {
return $replace($1-,İ,İ,ı,ı,Ö,Ö,Ö,Ö,ö,ö,ö,ö,Ü,Ü,Ü,Ü,ü,ü,ü,ü,Ç,Ç,Ç,Ç,ç,ç,ç,ç,Ğ,Ğ,ğ,ğ,Ş,Ş,ş,ş,₤,?)
}Script Editörüne ( Alt + R ) Ekleyiniz.!iddaamIRC üzerinde belirlenen kanalda! iddaa ile başlayan kodları kullanmanızı saglayan addon;
Yazar: Alience
Versiyon: 0.1

Kurulum:
on *: text:! iddaa *:# Ida: (
Kırmızı yazılı # ida yerine kanalınızın adını yazmanız yeterli

Komutları:
! iddaa <- Bu Günkü sonuçlanan kaç tane maç olduğunu gösterir
! iddaa rakkam <- Bu gün sonuçlanan maçlardan 6 şeklinde görmenizi sağlar rakkam yerine 2 (örn:! Iddaa 2) yazarsan 2 Sarli liste. Sıradan başlayıp 8. Sıradaki maça kadar olan maçları listeler
! iddaa kod <- Bu gün maçı olan numarasına göre aramanızı sağlar eğer maç var ise listeler kod

Yorum yaz