mIRC günün sözü addon
mIRC günün sözü addonmIRC günün sözü addonmIRC günün sözü addonmIRC günün sözü addon
mIRC günün sözü addon

download

dialog söz {
title \\\\”Günün Sözü \\\\”
size -1 -1 312 24
option dbu
edit \\\\”\\\\”, 1, 11 6 291 10
}
alias htmlfree {
var %x, %i = $regsub($1-,/(^[^|]*>|]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, )
return %x
}
alias gününsözü { sockopen söz www.gununsozu.com 80 | dialog -m söz söz }
on *:sockopen:söz:{
sockwrite -n $sockname GET / HTTP/1.0
sockwrite -n $sockname Host: gununsozu.com $+ $crlf $+ $crlf
}
on *:sockread:söz:{
if ($sockerr) {
echo 4 -a hata var!
}
else {
var %gününsözü
sockread %gününsözü
if <p id=\\\\"text isin %gününsözü {
set %sözler \\\\” $deltok($htmlfree(%gününsözü),,9) $+ \\\\” )
}
}
}
on *:Dialog:söz:init:0:{
did -a söz 1 %sözler
}

http://indir.mircdost.net

Etiketler :

Yorum yaz