Sahte LOG Hazırlama
Sahte LOG HazırlamaSahte LOG HazırlamaSahte LOG HazırlamaSahte LOG Hazırlama
Sahte LOG Hazırlama

sahtelog { dialog -m sahtelog sahtelog }
dialog sahtelog {
title ?Sahte Log Hazırlama?
size -1 -1 155 246
option dbu
edit ??, 1, 15 14 50 10, autohs
edit ??, 2, 15 25 50 10, autohs
edit ??, 3, 15 36 50 10, autohs
edit ??, 4, 15 47 50 10, autohs
edit ??, 5, 15 58 50 10, autohs
edit ??, 6, 15 69 50 10, autohs
edit ??, 7, 15 80 50 10, autohs
edit ??, 8, 15 91 50 10, autohs
edit ??, 9, 15 102 50 10, autohs
edit ??, 10, 15 113 50 10, autohs
edit ??, 11, 68 14 83 10, autohs
edit ??, 12, 68 25 83 10, autohs
edit ??, 13, 68 37 83 10, autohs
edit ??, 14, 68 48 83 10, autohs
edit ??, 15, 68 60 83 10, autohs
edit ??, 16, 68 71 83 10, autohs
edit ??, 17, 68 82 83 10, autohs
edit ??, 18, 68 93 83 10, autohs
edit ??, 19, 68 103 83 10, autohs
edit ??, 20, 68 114 83 10, autohs
text ?Sahte Log HazırLanacak Nick?, 21, 0 6 70 8
text ?Yazdığı Mesaj?, 22, 87 6 54 8
edit ??, 23, 59 133 86 10, autohs
text ?Gönderilecek Kanal/Kişi?, 24, 0 133 60 8
box ?Sahte Log Biçimi?, 25, 7 143 138 37
button ?Text?, 26, 12 153 37 11
button ?Notice?, 27, 52 153 37 11
button ?Action?, 28, 91 153 37 11
edit ??, 29, 37 167 50 10, read
text ?Şu Anda?, 30, 16 168 21 8
text ?Durumunda?, 31, 89 168 46 8
link ?By SCouNDReL?, 32, 48 221 51 8
text ?Not: Eğer İstediğinizden Fazla Metin Boşluğu Varsa ? – ? Yazınız Eğer Koymazsanız Başka Şeyler Gönderebilir??, 35, 18 202 136 19
button ?Gönder?, 36, 18 183 115 14
button ?Kapat?, 37, 126 224 31 18, ok
}
on 1:dialog:sahtelog:*:*:{
if ($devent == init) {
did -a $dname 1 %kisi1
did -a $dname 2 %kisi2
did -a $dname 3 %kisi3
did -a $dname 4 %kisi4
did -a $dname 5 %kisi5
did -a $dname 6 %kisi6
did -a $dname 7 %kisi7
did -a $dname 8 %kisi8
did -a $dname 9 %kisi9
did -a $dname 10 %kisi10
did -a $dname 11 %mesaj1
did -a $dname 12 %mesaj2
did -a $dname 13 %mesaj3
did -a $dname 14 %mesaj4
did -a $dname 15 %mesaj5
did -a $dname 16 %mesaj6
did -a $dname 17 %mesaj7
did -a $dname 18 %mesaj8
did -a $dname 19 %mesaj9
did -a $dname 20 %mesaj10
did -a $dname 29 %durum
did -a $dname 23 %kanal
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 36) { set %kisi1 $did(1) | set %kisi2 $did(2) | set %kisi3 $did(3) | set %kisi4 $did(4) | set %kisi5 $did(5) | set %kisi6 $did(6) | set %kisi7 $did(7) | set %kisi8 $did( | set %kisi9 $did(9) | set %kisi10 $did(10) | set %mesaj1 $did(11) | set %mesaj2 $did(12) | set %mesaj3 $did(13) | set %mesaj4 $did(14) | set %mesaj5 $did(15) | set %mesaj6 $did(16) | set %mesaj7 $did(17) | set %mesaj8 $did(18) | set %mesaj9 $did(19) | set %mesaj10 $did(20) | set %kanal $did(23) |
if (%durum == Text) {
if (%kisi1 != -) && (%mesaj1 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi1 $+ > %mesaj1 }
if (%kisi2 != -) && (%mesaj2 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi2 $+ > %mesaj2 }
if (%kisi3 != -) && (%mesaj3 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi3 $+ > %mesaj3 }
if (%kisi4 != -) && (%mesaj4 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi4 $+ > %mesaj4 }
if (%kisi5 != -) && (%mesaj5 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi5 $+ > %mesaj5 }
if (%kisi6 != -) && (%mesaj6 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi6 $+ > %mesaj6 }
if (%kisi7 != -) && (%mesaj7 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi7 $+ > %mesaj7 }
if (%kisi8 != -) && (%mesaj8 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi8 $+ > %mesaj8 }
if (%kisi9 != -) && (%mesaj9 != -) { msg %kana1 $time([HH:nn]) < $+ %kisi9 $+ > %mesaj9 }
if (%kisi10 != -) && (%mesaj10 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) < $+ %kisi10 $+ > %mesaj10 }
}
if (%durum == Notice) {
if (%kisi1 != -) && (%mesaj1 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi1 $+ – %mesaj1 }
if (%kisi2 != -) && (%mesaj2 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi2 $+ – %mesaj2 }
if (%kisi3 != -) && (%mesaj3 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi3 $+ – %mesaj3 }
if (%kisi4 != -) && (%mesaj4 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi4 $+ – %mesaj4 }
if (%kisi5 != -) && (%mesaj5 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi5 $+ – %mesaj5 }
if (%kisi6 != -) && (%mesaj6 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi6 $+ – %mesaj6 }
if (%kisi7 != -) && (%mesaj7 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi7 $+ – %mesaj7 }
if (%kisi8 != -) && (%mesaj8 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi8 $+ – %mesaj8 }
if (%kisi9 != -) && (%mesaj9 != -) { msg %kana1 $time([HH:nn]) – $+ %kisi9 $+ – %mesaj9 }
if (%kisi10 != -) && (%mesaj10 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) – $+ %kisi10 $+ – %mesaj10 }
}
if (%durum == Action) {
if (%kisi1 != -) && (%mesaj1 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi1 %mesaj1 }
if (%kisi2 != -) && (%mesaj2 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi2 %mesaj2 }
if (%kisi3 != -) && (%mesaj3 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi3 %mesaj3 }
if (%kisi4 != -) && (%mesaj4 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi4 %mesaj4 }
if (%kisi5 != -) && (%mesaj5 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi5 %mesaj5 }
if (%kisi6 != -) && (%mesaj6 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi6 %mesaj6 }
if (%kisi7 != -) && (%mesaj7 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi7 %mesaj7 }
if (%kisi8 != -) && (%mesaj8 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi8 %mesaj8 }
if (%kisi9 != -) && (%mesaj9 != -) { msg %kana1 $time([HH:nn]) * %kisi9 %mesaj9 }
if (%kisi10 != -) && (%mesaj10 != -) { msg %kanal $time([HH:nn]) * %kisi10 %mesaj10 }
}
}
if ($did == 26) { set %durum Text | dialog -x sahtelog sahtelog | dialog -m sahtelog sahtelog }
if ($did == 27) { set %durum Notice | dialog -x sahtelog sahtelog | dialog -m sahtelog sahtelog }
if ($did == 28) { set %durum Action | dialog -x sahtelog sahtelog | dialog -m sahtelog sahtelog }
if ($did == 37) { set %kisi1 $did(1) | set %kisi2 $did(2) | set %kisi3 $did(3) | set %kisi4 $did(4) | set %kisi5 $did(5) | set %kisi6 $did(6) | set %kisi7 $did(7) | set %kisi8 $did( | set %kisi9 $did(9) | set %kisi10 $did(10) | set %mesaj1 $did(11) | set %mesaj2 $did(12) | set %mesaj3 $did(13) | set %mesaj4 $did(14) | set %mesaj5 $did(15) | set %mesaj6 $did(16) | set %mesaj7 $did(17) | set %mesaj8 $did(18) | set %mesaj9 $did(19) | set %mesaj10 $did(20) | set %kanal $did(23) }
if ($did == 33) { run www.mirchane.com }
if ($did == 34) { run www.mirc34.net }
}
}
on 1:LOAD:{
set %kisi1 –
set %kisi2 –
set %kisi3 –
set %kisi4 –
set %kisi5 –
set %kisi6 –
set %kisi7 –
set %kisi8 –
set %kisi9 –
set %kisi10 –
set %mesaj1 –
set %mesaj2 –
set %mesaj3 –
set %mesaj4 –
set %mesaj5 –
set %mesaj6 –
set %mesaj7 –
set %mesaj8 –
set %mesaj9 –
set %mesaj10 –
set %durum Text
echo -a 4,1Bu Addon 0,1mIRCDost 4,1Tarafından Hazırlanmıştır

Yorum yaz